Τακτικά Μέλη Φωτογραφικού Ομίλου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ
Δικαίωμα εγγραφής Τακτικού Μέλους έχουν όλοι οι υπάλληλοι της Cyta και άτομα των οικογενειών τους (1ου βαθμού συγγένεια).   Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των €10,00 για τον υπάλληλο ενώ για τα άτομα των οικογενειών τους στα €5,00 και η αποκοπή γίνεται αυτόματα από το μισθό των υπαλλήλων (τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη των οικογενειών τους).

Εταιρικά Μέλη Φωτογραφικού Ομίλου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ
Δικαίωμα εγγραφής στην κατηγορία αυτή έχουν όσα άτομα δεν είναι υπάλληλοι της Cyta.  Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των €15,00.

Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τα «Τακτικά Μέλη» όσο και για τα «Εταιρικά Μέλη» είναι η συμπλήρωση της «Αίτησης Εγγραφής/Ανανέωσης Μέλους» και του ειδικού «Εντύπου Συμμετοχής».

Τόσο τα «Τακτικά Μέλη» όσο και τα «Εταιρικά Μέλη», τα οποία έχουν τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή τους, έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς που προκηρύσσει ο Φωτογραφικός Όμιλος ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, στους διαγωνισμούς της FIAP Club’s World Cup, σε μαθήματα φωτογραφίας, εκδρομές, εκπαιδευτικές εξορμήσεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται αποκλειστικά για τα «Τακτικά Μέλη» και τα «Εταιρικά Μέλη» του Ομίλου.

Η ενημέρωση για τα Νέα του Φωτογραφικού Ομίλου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του www.photoclub-tey.com.cy, στο Facebook  και με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

 

 

   
 

Copyright © 2009 Φωτογραφικός Όμιλος ΤΕΥ-ΑΤΗΚ