Διαχειριστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χριστάκης
Σαζεΐδης
22701722 - 99410492

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Μιχάλης Ππαλής
22701077 - 99610152

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιώτης Ιωαννίδης
22702432 - 99510892

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Γιάννος Αντωνίου
22702040 - 99510032

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μιχάλης Μακρή
22702174 - 99610174

ΜΕΛΟΣ
Ευστάθιος Ευσταθίου
22702119 - 99510176

ΜΕΛΟΣ
Ανδρέας Χούλης
22702635 - 99510635

 

 

Όνομα:

Τηλέφωνο:

Email:

Μήνυμα:

 
 


ΤΕΥ-ΑΤΗΚ

Οδός Τηλεπικοινωνιών 1
Τ.Θ. 24929, 1396 Λευκώσια

Τηλ. 22701893
Φαξ  22701412


Για την ιστοσελίδα
και
τον Όμιλο:

photoclub@photoclub-tey.com.cy

   
 

Copyright © 2009 Φωτογραφικός Όμιλος ΤΕΥ-ΑΤΗΚ